Par mums

Green Forest Energy ir dibināts ar mērķi ražot un realizēt enerģētisko škeldu. Galvenie darbības virzieni ir mežizstrādes pakalpojumi un smalcinātās koksnes/šķeldas ražošana.

Smalcinātā koksne, kura ir mūsu pamatprodukts, tiek izmantota siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kas ir videi draudzīgs un ilgtspējīgs siltum- un elektro- enerģijas ražošanas veids. Smalcināto koksni ražojam no atjaunojamiem resursiem – koksnes – cirsmu atliekām (zari, galotnes, celmi, nelikvīdā koksne, krūmi). Šo resursu izmantošana ir ļoti efektīva, jo no materiāla, kas parasti netiek izmantots tiek saražota videi draudzīga enerģija un līdzekļi, kas gūti kā ienākumi šo enerģiju realizējot atgriežas Latvijas mežos un laukos – pie Latvijas mežu īpašniekiem un lauksaimniekiem, tādā veidā veicinot mūsu valsts un iedzīvotāju labklājību un izaugsmi. Ļoti būtiski uzsvērt, ka šo resursu izmantošana enerģijas ražošanā ir videi draudzīga.

Mūsu uzņēmuma darbība ļoti labi saskan ar mūsu valsts mežu politikas (http://www.zm.gov.lv/doc_upl/mezu_politika.pdf) pamatprincipiem – ilgtspējība (resursu nenoplicināšanu) un efektivitāte.

Green Forest Energy var lepoties ar to, ka iegūst izejvielas videi draudzīgas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kas vienlaicīgi nodrošina arī mūsu valsts un iedzīvotāju labklājības izaugsmi.

Esam pilnībā pārliecināti, ka šis ir labākais – ekoloģiski un ekonomiski pamatotākais enerģijas ražošanas veids.

Mūsu mērķi:

Veicināt ilgtermiņa attiecību veidošanos starp bioenerģijas ražotājiem un meža īpašniekiem, kā arī veicināt biokurināmo (tai skaitā enerģētiskās koksnes) izmantošanu.